Dodanie powiadomienia o urodzinach z kontaktów w kalendarzu Google

Na stronie https://www.google.com/calendar  w menu po lewej stronie klik na
Inne kalendarze
–> ustawienia –> Przeglądaj ciekawe kalendarze –> Więcej –> a następnie suskrybujemy kalendarz Urodziny osób z kontaktów i wydarzenia.
UWAGA: dane o dacie urodzin zostaną pobrane tylko z grupy Moje kontakty.

Na telefonie z Androidem ustawiamy, z którego kalendarza Google mają być wyświetlane informacje. Można tam również ustawić synchronizację konkretnego kalendarza. Ustawiamy kalendarz Urodziny osób z kontaktów i wydarzenia na widoczny z synchronizacją.