Jak wyłączyć Briefing w Samsung Galaxy S5 ?

W dowolnym pustym miejscu ekranu w menu głównym należy dotknąć i przytrzymać około 3 sekund. Teraz widać poszczególne pulpity w zmniejszeniu. Należy przejść do skrajnego lewego ekranu i wyłączyć „Briefing”.

Success

Journalist: „What is the secret of your success?”

CEO: „Two words”

Journalist: „And, what are they?”

CEO: „Right decisions.”

Journalist: „But how do you make right decisions?”

CEO: „One word.”

Journalist: „And, what is that?”

CEO: „Experience.”

Journalist: „And how do you get experience?”

CEO: „Two words.”

Journalist: „And, what are they?”

CEO: „Wrong decisions.”