Wyświetlenie operacji długotrwających w Oracle

Zapytanie wyświetlające status różnych operacji, które są utuchomione dużej niż 6 sekund.

SELECT SID, SERIAL#, CONTEXT, SOFAR, TOTALWORK, ROUND(SOFAR/TOTALWORK*100,2) "%_COMPLETE", MESSAGE
FROM   V$SESSION_LONGOPS
WHERE  TOTALWORK != 0 AND SOFAR <> TOTALWORK;