Sprawdzenie poprawności nginx.config

Instalacja nginx na RHEL 7

/opt/rh/rh-nginx18/root/usr/sbin/nginx -t -c /etc/opt/rh/rh-nginx18/nginx/nginx.conf