Jak wyłączyć Briefing w Samsung Galaxy S5 ?

W dowolnym pustym miejscu ekranu w menu głównym należy dotknąć i przytrzymać około 3 sekund. Teraz widać poszczególne pulpity w zmniejszeniu. Należy przejść do skrajnego lewego ekranu i wyłączyć „Briefing”.