Jak sprawdzić wersję zainstalowanego modułu CPAN?

perl -le 'eval „require $ARGV[0]” and print $ARGV[0]->VERSION’ Spreadsheet::WriteExcel

perl -le 'eval „require $ARGV[0]” and print $ARGV[0]->VERSION’ OLE::Storage_Lite

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *